Waarde stadsgenoot,

Rond deze tijd volgend jaar heeft Amersfoort een nieuwe gemeenteraad. Gekozen, en gebaseerd op politieke partijen. Een stelsel dat dateert uit 1917. Terwijl ons land en onze stad in de afgelopen 100 jaar onherkenbaar is veranderd, is dit stelsel vrijwel ongewijzigd gebleven. Gelukkig zien steeds meer mensen in dat democratie meer is dan een stem op een politieke kandidaat, eens in de zoveel jaar. De samenleving anno nu is veel te groot en gevarieerd voor zo’n smalle vorm van democratie.

Wij geloven dat een gelote burgerraad náást de gekozen gemeenteraad de democratie kan verbreden en versterken. Wij staan daarin niet alleen. Op meerdere plekken in Nederland is al geëxperimenteerd met gelote burgerraden in de vorm van eenmalige of themagerichte initiatieven. Het is hoogtijd voor een meer structurele aanpak. Laat Amersfoort de eerste stad zijn waar in 2022 een gelote burgerraad voor vier jaar aan de slag gaat, naast de gekozen politieke raad. Volgens ons kan dat prima samen gaan. Voorjaar 2022 lijkt ver weg, maar om dit experiment te kunnen starten moeten wij er nu met elkaar mee aan de slag. Je krijgt deze mail omdat wij denken dat je betrokken bent bij onze stad, dat je het met ons eens bent dat verkiezingen niet zaligmakend zijn en dat je een zinvolle inbreng hebt. Dat kan eenmalig zijn of gedurende een wat langere tijd. Wat je wilt. Vandaar deze uitnodiging – die je door mag sturen aan iemand van wie je denkt dat hij of zij ook mee wilt doen.