Op 29 maart heeft informateur Kiki Hagen een brief aan de gemeenteraad gestuurd over de formatie.

Hierin komt ook de gelote burgerraad aan de orde!


Er is (nog?) geen draagvlak een burgerraad voor vier jaar in te stellen schrijft zij, maar ze adviseert wel experimenten aan te gaan en een raadswerkgroep in te stellen, zie bijgevoegde tekst.
De brief is hier op de site van de gemeente te vinden

Deze brief van de informateur wordt 30 maart besproken met de dan net geïnstalleerde (nieuwe) gemeenteraad.