Vandaag stemde de gemeenteraadsleden in grote meerderheid voor het starten met een gelote burgerraad. De eerste stap is het gezamenlijk maken van een plan van aanpak.

Begin 2023 zullen we dit gaan doen, gezamenlijk. Dat betekent dat een aantal raadsleden, de griffie én de initiatienemers gaan ontwerpen. In de gemeenteraad is vandaag vastgesteld welke onderwerpen er in dat plan van aanpak komen.

Goed nieuws, want dit is een eerste formeel besluit van onze gemeente over de gelote burgerraad!