Nadat vanuit de werkgroep van de gemeenteraadsleden, de griffie en de initiatiefnemers het Plan van aanpak is gemaakt is dit besproken in het College. In de bespreking kwam nog een aantal vragen naar voren over de aanpak.

Hoewel deze vragen inhoudelijk niet nieuw zijn en in het plan van aanpak ook al voor een groot deel worden beantwoord, nemen we toch even tijd het plan van aanpak nog even langs deze vragen te verduidelijken.

Het gevolg is wel dat de echte behandeling in de gemeenteraad waarschijnlijk na de jaarwisseling is.