Nieuws

Amersfoort gaat voor de Gelote burgerraad!

Vandaag heeft de Amersfoortse Gemeenteraad ingestemd! De afgelopen tijd hebben we hiervoor een voorstel gemaakt met een brede groep gemeenteraadsleden, wethouder en met hulp van de griffie. Een enorme meerderheid van de gemeenteraadsleden heeft vandaag vóór dit...

Het Besluit komt er aan

In de vragenronde van 16 januari 2024 is aandacht besteed aan het voorstel voor de start met de Gelote Burgerraad in Amersfoort. Na veel goede en inhoudelijke vragen besloot de Gemeenteraad dat het voorstel klaar is voor besluitvorming. Dat betekent concreet dat de...

Extra tijd voor aanvullende vragen

Nadat vanuit de werkgroep van de gemeenteraadsleden, de griffie en de initiatiefnemers het Plan van aanpak is gemaakt is dit besproken in het College. In de bespreking kwam nog een aantal vragen naar voren over de aanpak. Hoewel deze vragen inhoudelijk niet nieuw zijn...

Start kwartiermakers

In september starten de kwartiermakers Harmen Zijp en Nicole Esteje. Zij doen een verkenning van de in Nederland en daarbuiten bestaande initiatieven en komen met aanbevelingen die het plan van aanpak verder zullen aanscherpen.

Samenvoegen en compleet maken

Net voor de zomervakanties is alle input uit de verschillende werkgroepen samengevoegd in een voorlopig plan van aanpak. Dit is de basis voor het voorstel aan de gemeenteraad. Op 5 september is het plan van aanpak onderwerp van gesprek in de Raadscommissie Bestuur,...

Werken aan onderdelen van het plan

In drie verschillende groepjes werken we in de periode van maart tot en met mei aan een aantal onderdelen van het plan van aanpak. Ieder groepje bestaat uit een aantal raadsleden en een aantal van de initiatiefnemers. De onderdelen waar we aan werken gaan over de...

Kickoff werkgroep

In een werkgroep met gemeenteraadsleden en de initiatiefnemers gaan we aan de slag met een plan van aanpak. Dit plan van aanpak moet bruikbaar zijn voor een besluit in de gemeenteraad later dit jaar.

Gemeenteraad stemt vóór

Vandaag stemde de gemeenteraadsleden in grote meerderheid voor het starten met een gelote burgerraad. De eerste stap is het gezamenlijk maken van een plan van aanpak. Begin 2023 zullen we dit gaan doen, gezamenlijk. Dat betekent dat een aantal raadsleden, de griffie...

Gelote Burgerraad als Burgerinitiatief naar de gemeenteraad

Op 18 oktober 2022 buigt de gemeenteraad zich in een tweede Ronde over het burgerinitiatief voor een permanente gelote burgerraad in Amersfoort. Een burgerinitiatief is een idee of plan van een (groep) burgers om zelf vorm te geven aan zaken die ze belangrijk vinden...

Activiteiten in de zomer

Amersfoort heeft een nieuw college en in het coalitieakkoord voor de komende jaren staat goed nieuws. Er wordt geïnvesteerd in bestuurlijke vernieuwing en de gelote burgerraad wordt ‘toejuicht’. Als initiatiefnemers van een permanente gelote burgerraad in Amersfoort...

In gesprek met de gemeenteraad

Dinsdag 28 juni gaan we met de gemeenteraad in gesprek over de Gelote Burgerraad in Amersfoort. Het is een informatieve bijeenkomst waar we met met elkaar in gesprek gaan over hoe een permanente gelote burgerraad eruit zou kunnen zien. We hebben het opgeschreven in...

Brief informateur Gemeenteraad Amersfoort

Op 29 maart heeft informateur Kiki Hagen een brief aan de gemeenteraad gestuurd over de formatie. Hierin komt ook de gelote burgerraad aan de orde! Er is (nog?) geen draagvlak een burgerraad voor vier jaar in te stellen schrijft zij, maar ze adviseert wel experimenten...

Brief aan de inwoners van Amersfoort

Waarde stadsgenoot, Rond deze tijd volgend jaar heeft Amersfoort een nieuwe gemeenteraad. Gekozen, en gebaseerd op politieke partijen. Een stelsel dat dateert uit 1917. Terwijl ons land en onze stad in de afgelopen 100 jaar onherkenbaar is veranderd, is dit stelsel...

Op deze vier plekken hebben burgers écht invloed

Als het aan jou lag, had KLM of Booking.com dan miljarden euro’s aan steun gekregen? Waarschijnlijk niet. Dat is precies de gedachte achter een ‘burgerraad’, waarin ook jij over beleid (en geld!) mag meebeslissen. Op deze vier plekken lopen ze daarmee voorop....