Tijdlijn

Start

Het start allemaal met een idee door een groep Amersfoortse burgers

Lees hier wat we er mee willen bereiken

2021

Start gesprekken met gemeente en gemeenteraadsfracties

einde 2021

Opname van de Gelote Burgerraad in veel verkiezingsprogramma’s

1e kwartaal 2022

Gemeenteraadsverkiezingen

maart 2022

Gelote Burgerraad in de gemeenteraad (De Ronde)

28 juni 2022

Gelote Burgerraad staat in het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord staan de afspraken die de coalitie met elkaar maakt vóór ze start

augustus 2022

Gesprekken met wethouder, griffie en ambtenaren

Ter voorbereiding van het burgerinitiatief

september 2022

Formele indiening Burgerinitiatief

1 oktober 2022

Gelote Burgerraad in de gemeenteraad (De Ronde)

18 oktober 2022

Gemeenteraad besluit over eerste stap Gelote Burgerraad

20 december 2022

Vormgeven plan van aanpak met werkgroep: Gemeenteraadsleden en initiatiefgroep

1e kwartaal 2023

Uitvoeren plan van aanpak en start eerste gelote burgerraad

2e kwartaal 2023

Regelmatig een gelote burgerraad die we onderzoeken en stap-voor-stap verbeteren

2023 - 2027

Een beproefde en duurzaam werkende gelote burgerraad in Amersfoort

2028