Gemeenteraad stemt vóór

Vandaag stemde de gemeenteraadsleden in grote meerderheid voor het starten met een gelote burgerraad. De eerste stap is het gezamenlijk maken van een plan van aanpak. Begin 2023 zullen we dit gaan doen, gezamenlijk. Dat betekent dat een aantal raadsleden, de griffie...

In gesprek met de gemeenteraad

Dinsdag 28 juni gaan we met de gemeenteraad in gesprek over de Gelote Burgerraad in Amersfoort. Het is een informatieve bijeenkomst waar we met met elkaar in gesprek gaan over hoe een permanente gelote burgerraad eruit zou kunnen zien. We hebben het opgeschreven in...

Brief informateur Gemeenteraad Amersfoort

Op 29 maart heeft informateur Kiki Hagen een brief aan de gemeenteraad gestuurd over de formatie. Hierin komt ook de gelote burgerraad aan de orde! Er is (nog?) geen draagvlak een burgerraad voor vier jaar in te stellen schrijft zij, maar ze adviseert wel experimenten...

Brief aan de inwoners van Amersfoort

Waarde stadsgenoot, Rond deze tijd volgend jaar heeft Amersfoort een nieuwe gemeenteraad. Gekozen, en gebaseerd op politieke partijen. Een stelsel dat dateert uit 1917. Terwijl ons land en onze stad in de afgelopen 100 jaar onherkenbaar is veranderd, is dit stelsel...