Amersfoort heeft een nieuw college en in het coalitieakkoord voor de komende jaren staat goed nieuws. Er wordt geïnvesteerd in bestuurlijke vernieuwing en de gelote burgerraad wordt ‘toejuicht’. Als initiatiefnemers van een permanente gelote burgerraad in Amersfoort zijn wij vooral blij met de toevoeging dat dit ‘geen (eenmalig) experiment maar een structureel onderdeel van de participatieaanpak’ moet worden. De geesten lijken rijp voor een permanente gelote burgerraad ter versterking van de lokale democratie!

Met dit goede nieuws werken wij de zomer dus vooral door aan het initiatief. We weten dat er in verschillende wijken diverse initiatieven worden gesmeed voor een gelote burgerraad op wijkniveau en er leven stadsbreed vraagstukken die goed bij een gelote burgerraad passen. Laten we elkaar deze zomer opzoeken om samen een praktisch (meerjaren)plan te smeden.

De eerste bijeenkomst staat gepland op donderdag 14 juli. We doen dit eerst online, dan kunnen we samen bespreken hoe verder. 

Datum: donderdag 14 juli 2022
Tijdstip: 20uur 
Locatie: online. Klik hier voor de link: geloteburgerraad

Onderwerp: Plan van Aanpak permanent gelote burgerraad Amersfoort 

Fijn als je vooraf laat weten of je meedoet en of je specifieke vragen hebt die je aan de orde wilt laten komen. Last-minute-deelnemers zijn natuurlijk ook altijd welkom.