Activiteiten in de zomer

Amersfoort heeft een nieuw college en in het coalitieakkoord voor de komende jaren staat goed nieuws. Er wordt geïnvesteerd in bestuurlijke vernieuwing en de gelote burgerraad wordt ‘toejuicht’. Als initiatiefnemers van een permanente gelote burgerraad in Amersfoort...