Op 18 oktober 2022 buigt de gemeenteraad zich in een tweede Ronde over het burgerinitiatief voor een permanente gelote burgerraad in Amersfoort.

Een burgerinitiatief is een idee of plan van een (groep) burgers om zelf vorm te geven aan zaken die ze belangrijk vinden maar waar voor de realisatie de medewerking van de gemeenteraad nodig is.

Burgers kunnen heel veel zelf regelen zonder dat daar een beslissing van de gemeenteraad nodig is. Voor de gelote burgerraad ligt dat anders. Een gelote burgerraad gaat immers over de manier waarop we samen vorm geven aan de democratie. Daar is medewerking van de gemeenteraad voor nodig. 

Een burgerinitiatief moet aan een paar voorwaarden voldoen voor zij kan worden ingediend. Lees hier meer over de stappen die een burgerinitiatief moet nemen. Een van de stappen is steun van inwoners van de stad. Het initiatief heeft de afgelopen dagen 58 handtekeningen opgehaald. Wil je ook meetekenen, laat het ons weten.

Het burgerinitiatief staat op 18 oktober op de agenda bij de gemeenteraad in de zogenaamde Ronde gemeenteraad bespreekt het burgerinitiatief voor een Gelote Burgerraad tijdens De Ronde op dinsdagavond 18 oktober. In een Ronde bespreekt de gemeenteraad onderwerpen ter voorbereiding op een besluit, als peiling van een mening, als rondetafelgesprek (met experts/genodigden) of als informatiebijeenkomst, bijvoorbeeld een toelichting van de wethouder. Ook andere geïnteresseerden kunnen daar inspreken. Lees hier hoe inspreken werkt. Ben je geïnteresseerd in het onderwerp? Kom langs.